HOPRO – Železářství, kotevní technika, elektro, barvy

Hopro.cz Odstraňovač usazenin gelový 1kg

Odstraňovač usazenin gelový 1kg

242,00 

Katalogové číslo: 113848

Popis

Odstraňovač usazenin gelový 1kg Vysoce účinný přípravek odstraňující vodní kámen, zbytky řas, rez a jiné pevné usazeniny včetně nežádoucí linky vznikající podél vodní hladiny. Vhodný pro všechny typy bazénů. Použití: Před čistěním je nutné mírně snížit hladinu vody v bazénu. Přípravek naneste pomocí houby na znečištěnou plochu a nechte krátce působit. Pak houbou odstraňte usazeninu pokud možno tak, aby přípravek nestékal do bazénové vody. Při silném znečištění postup opakujte. Nebezpečí: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Pokyny pro bezpečné zacházení: Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Skladujte uzamčené.


Odstraňovač usazenin gelový 1kg na Kutil.cz
pro další sortiment klikněte zde

Další informace

Výrobce:

Ean:

%d bloggers like this: