HOPRO – Železářství, kotevní technika, elektro, barvy

Hopro.cz Odstraňovač řas – 5l

Odstraňovač řas – 5l

490,00 

Katalogové číslo: 113844

Popis

Odstraňovač řas Ničí všechny druhy řas vyskytujících se v bazénech, má bakteriostatické účinky proti některým patogenním bakteriálním kmenům. Přípravek lze kombinovat se všemi dezinfekčními přípravky obsahujícími chlor, brom, kyslík. Při používání přípravku doporučujeme zhruba každé 2 týdny nárazové použití přípravku CHLOR ŠOK nebo OXI ŠOK, podle toho, používáme-li chlorovou nebo kyslíkovou dezinfekci. Obsah polymerní kvarterní amoniové soli v odstraňovači řas: min. 200 g/l. Použití: První týden přidáváme 150-200 ml přípravku na 10 m3 vody, při běžném provozu pak 100-150 ml, při náhlém vzniku nežádoucích řas pak 300-400 ml. Varování: Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Uniklý produkt seberte. Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad. Používejte dezinfekční přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu.


Odstraňovač řas – 5l na Kutil.cz
pro další sortiment klikněte zde

Další informace

Výrobce:

Ean:

%d bloggers like this: